Transkrypcje organowe dla młodych – Symfoniczne Organy Kościoła Pokoju w Świdnicy – koncert nr 1 dla uczniów Technikum Mechanicznego

fot. Marcin Trzpiot